Nieuwe rituelen

De meeste mensen die kiezen voor nieuwe rituelen maken bewuste keuzes om de uitvaart tot een persoonlijk afscheid te maken. Opvallend is dat er vaker wordt gekozen om een overledene thuis op te baren (eigenlijk een oude traditie) en/of om ons mee te helpen bij het verzorgen van de overledene. Ook in het uitvaartcentrum kunnen de rouwkamers heel persoonlijk worden ingericht. Bijvoorbeeld: een weergave van de hobby of passie van de overledene. Ook worden vaak persoonlijke bezittingen meegenomen. Het rouwbezoek kan als ontmoetingsplek dienen voor vrienden en bekenden.

De afscheidsbijeenkomst kan een weerspiegeling van het leven zijn. Inhoudelijk vormgegeven door de nabestaanden, met (live)muziek en gesproken woord, maar ook soms met andere uitingsvormen als dans of schilderkunst. In onze aula bestaat de mogelijkheid om foto's uit het leven van de overledene te projecteren. De kist kan worden beschilderd, of op een andere manier worden versierd. Het rouwdrukwerk kan zelf gemaakt worden; bloemen uit eigen tuin; een koffietafel met (live)muziek, of in plaats van koffie met vlaai en broodjes, een hapje en een drankje. Kortom, de mogelijkheden zijn legio.

De voortschrijdende techniek maakt het ook mogelijk om een crematie (in crematorium Heerlen) via internet te volgen. De familieleden/nabestaanden krijgen dan een wachtwoord, waarmee ze kunnen inloggen en zo de uitvaart kunnen meebeleven. Deze mogelijkheid wordt voornamelijk geboden aan familie in het buitenland of aan mensen die om andere redenen (bijvoorbeeld gezondheidsproblemen) niet aanwezig kunnen zijn. Al deze (en andere niet genoemde) mogelijkheden zijn bij ons bespreekbaar. Ook een klein gebaar als een tekening van een kind in de kist van de overledene is een uitingsvorm van deze nieuwe rituelen. Waar het om gaat is dat u op eigen, persoonlijke wijze, afscheid kunt nemen van uw dierbare(n).