Aula

De aula is multifuntioneel. Dat wil zeggen dat deze gebruikt wordt voor auladiensten én voor koffietafels.
Voor ieder gebruik kan deze op maat worden ingericht en uw wensen zijn voor ons het uitgangspunt.
We beschikken over een hondertal zitplaatsen met een geluidsintallatie voor muziek en sprekers.
Als u audiovisuele ondersteuning wil, in de vorm van een beamer met een fotopresentatie,
is dit op aanvraag ook mogelijk. Dit geldt ook voor een livestream of video- of fotoreportage.