Bespreking uitvaart

In het eerste telefoongesprek dat we met u hebben, zullen we een afspraak maken om de uitvaart te gaan bespreken. Afhankelijk van het gewenste tijdstip, en de mogelijkheid voor familieleden die erbij aanwezig willen zijn, vindt dit gesprek plaats op dezelfde dag van het overlijden of de dag erna. De wet geeft u een ruim aantal dagen om de uitvaart te regelen, dus er hoeft niets overhaast besproken te worden. Het gesprek kan thuis of in ons uitvaartcentrum plaatsvinden, afhankelijk van waar uw voorkeur naar uitgaat.

I.v.m. de huidige corona-maatregelen vindt de uitvaartbespreking niet bij families thuis, zoals gewoonlijk, maar bespreken we de uitvaart telefonisch om contact zo veel mogelijk te beperken voor u, uw familie én onze medewerkers.

Het kan handig zijn als u een trouwboekje of id-bewijs al klaar legt. Wij hebben hieruit gegevens nodig om de aangifte van overlijden bij de gemeente voor u te regelen. In het gesprek zullen we afspraken gaan vastleggen voor de dag van de uitvaart. Rouwdrukwerk, de rouwbrief waarmee u de uitvaart aankondigt en/of bidprentjes, bloemen en de koffietafel komen onder meer aan de orde. Alle zaken met betrekking tot de uitvaart zullen met u worden besproken. Alhoewel het een gesprek is waarin veel besproken dient te worden, is het ook een gesprek waarin we elkaar leren kennen, een goede klik is immers het startpunt voor de vertrouwensrelatie die wij met u willen opbouwen.