Dag van de uitvaart

Op de dag van de uitvaart zult u op tijd aanwezig willen zijn. Het is echter niet nodig om al te vroeg op de locatie te zijn.
Wij zijn er eerder dan u en zorgen ervoor dat ter plekke alles geregeld is wat we hebben besproken. De overledene is dan al naar de aula of de kerk gebracht en de bloemen hebben we er al bijgelegd. Wij vangen de genodigden op en zorgen dat een condoléanceregister getekend kan worden. Ook zorgen we er natuurlijk voor dat er plek voor u en uw familie is gereserveerd. Als u aankomt, begeleiden wij u naar uw plaats.

In een crematorium is er vaak een ruimte om even van te voren apart te zitten, de zogenoemde familiekamer. Zo hoeft u niet direct al met alle genodigden samen te zijn, maar kunt u in kleine kring in alle rust wachten tot de crematieplechtigheid begint. Sommige families kiezen ervoor om wel al samen in een wachtruimte met alle genodigden te zijn.

De uitvaart zelf kan worden vormgegeven door muziek, woorden en beelden. Wat de mogelijkheden zijn, is afhankelijk van de locatie; daarover zullen we u tijdens de bespreking van de uitvaart inlichten. We hebben enkele dagen de tijd om de inhoud van de uitvaart samen met u vorm te geven. Ook hier bewaken wij de tijd en zullen wij u op de hoogte brengen van alle mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een filmopname of livestream (het via internet volgen van de uitvaart op afstand).

Als de uitvaart heeft plaatsgevonden, kan er na afloop gelegenheid zijn om samen te zijn bij een koffietafel. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht, voor zowel een reservering elders, als een koffietafel in onze eigen aula.